تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان عازم ترکیه شد