عابدین‌زاده به نیمه نهایی راه یافت و حاجی‌پور از گردونه مسابقات حذف شد