شرایط ویژه سربازی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان