فیلم‌های کوتاه سینماگران جوان رشد کرده است/ بعضی آثار جشنواره ژیار جای کار بیشتری دارد