پیام تسلیت یادگار امام به مناسبت درگذشت دکتر آیینه وند