عابدین زاده و طاهری به نیمه نهایی رسیدند/ حاجی پور حذف شد