نامزد سابق رونالدو زندگی مشترک دیگری را آغاز کرد+تصویر