بارندگیهای لرستان ۱۷ درصد کاهش یافت/ تغییر بارشها از برف به باران