قادری رکورد زد و چهارم شد/ ادامه رقابتها در روز دوم