«دالغا» به آلمان می‌رود/ بی‌مهری حامیان مالی به موسیقی نواحی