پیام تسلیت یادگار امام به مناسبت درگذشت مرحوم دکتر صادق آیینه وند