امت اسلام در برابر نقشه های پلید آل سعود هوشیار باشد/ غرب دچار رسوایی بزرگ شده است