عملیات شبانه پلیس سودارگران مرگ را ناکام گذاشت/ دستگیری 5 متهم و کشف بیش از یک تن مواد