قاب 51 میلیون تومانی برای آیفون 6 را ببینید + تصاویر