هنوز برنامه‌ای برای خروج از رکود مشاهده نشده است/ ورود به مشکلات نظام بانکی جسارت می‌خواهد