بیش از ۳۰۰ فیلم از ۵۲ کشور، متقاضی حضور در جشنواره «شهر» شدند