جنایت رسانه های غربی در سانسور حقایق نسل کشی آل سعود در یمن/ دلارهای سعودی برای کارتل‌های رسانه ای غر