ورود 2.4 هزار شناور به آب‌های ایران/کاهش 15 درصدی واردات غیرنفتی