هافبک عراقی به کلینیک استقلال می رود/ تکلیف کرار امروز مشخص می شود