امام جمعه اراک: نمی‌خواهیم در برابر تصمیم دولت ایستادگی کنیم