قلعه‌نویی و شاگردانش به پیروزی برابر تراکتور می‌اندیشند