استاندار کرمانشاه گزینه احزاب اصلاح طلب برای معاونت سیاسی استانداری را رد کرد/ علت مخالفت: حمایت نما