اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم در تبریز