مارک‌ها و برندهای کفار، ابزار داعش برای تبلیغ + عکس