سگا برخی از بازی های قدیمی خود را در گوگل پلی و اپ استور حذف می کند