صعود عابدین‌زاده به نیمه نهایی و حذف زود هنگام حاجی‌پور