مردم نکا کشتار مردم یمن را محکوم کردند/ کودک کشی را متوقف کنید