پرداخت تسهیلات قالی بافی به مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)