دانشگاه‌های نسل جدید باید نوآور باشند/ آموزش سنتی در دنیا تنها ۲۵ درصد از آموزش است