رایزنی رئیس‌جمهور مستعفی یمن با فرستاده سازمان ملل درباره کنفرانس آتی ریاض