جشن تجلیل از معلمان شهرستان خمینی شهر /گزارش تصویری