اساس کار هلال احمر و صلیب سرخ جهانی بی طرفی است/ یمن امتحانی تاریخی برای دنیا