اولین یادمان شهدای ورزشکار در سمنان رونمایی شد+تصاویر