آمریکا: ایران از نفوذ خود استفاده کند تا حوثی ها با آتش بس موافقت کنند