فیلم/ روز پیروزی و پرواز ۱۴۳ فروند بالگرد و هواپیما بر فراز مسکو