نوروزی: با حضور ۱۰۰ هزار هوادار نمی‌توانیم به فکر پول باشیم / ترسی از سفر به عربستان نداریم