دفتر یک شرکت نفتی ایتالیا در تهران بازگشایی می‌شود