جشنواره خیرین مدرسه سه سازشبستر در تهران برگزار شد+تصاویر