محاکمه نفر دوم گروهک منافقین در پاریس به اتهام فعالیت‌های تروریستی و فساد مالی