افزایش تسهیلات و کاهش نرخ سود به رونق تولید کمک می‌کند