فیلم/ روز پیروزی و پرواز 143 فروند بالگرد و هواپیما بر فراز مسکو