جشنواره نثر معاصر با معرفی برترین ها در مراغه به کار خود پایان داد