عادل فردوسی‌پور امروز به نمایشگاه می‌رود/ جشن امضای کتاب تازه در غرفه نشر چشمه