مگویان: تیموریان بازیکن حرفه‌ای است و شاید دوباره به استقلال بازگردد