دبیر علمی همایش انیمیشن ایران منصوب شد/ نمایش «آزاد برای بازی»