سیزدهمین روز از اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز/ سکوت مسئولان ادامه دارد