برخی از نامزد‌های انتخابات گذشته با چمدان پول می‌آمدند/ دیگر کاندیدای نمایندگی نمی‌شوم