کارکنان نمونه آزمایشگاه‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تجلیل شدند + تصاویر