مراسم اکران ویژه «من دیه گو مارادونا هستم» برگزار شد