رئیس سازمان ثبت اسناد: سال گذشته 721 هزار و 875 مورد ازدواج و 163 هزار و 228 طلاق داشتیم